SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN JA RAVINTOLA HALTIAN
(OY SHABA AB / DELICATESSEN RAVINTOLAPALVELUT)
YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

VARAUSVAHVISTUS: KOKOUKSET
Tilaisuus tulee vahvistaa tarjouksen voimassaolon aikana, mikäli toisin ei sovita. Hyväksymällä tarjouksen, asiakas hyväksyy yleiset sopimus- ja peruutusehtomme.

VARAUSVAHVISTUS- JA ENNAKKOMAKSU: YKSITYISTILAISUUDET
Vahvistaessanne yksityistilaisuuden Ravintola Haltiassa, lähetämme tilaisuudesta 500,00€ suuruisen varausvahvistuslaskun. Maksettu lasku toimii vahvistuksena ja summa hyvitetään loppulaskun yhteydessä. Mikäli varausvahvistuslaskua ei ole maksettu annettuun eräpäivään mennessä, varaus vapautuu varattavaksi seuraavalle asiakkaalle. Yksityisasiakkaiden tilaisuuksissa laskutamme varausvahvistuslaskun lisäksi ennakkoon 75% tilaisuuden arvioidusta kokonaisarvosta niissä tilanteissa, joissa tilaisuuden arvo ylittää 2000,00€. Ennakkolasku erääntyy 2 viikkoa ennen tilaisuutta. Ennakkolaskun osalta ei veloiteta erillistä laskutuslisää.

HENKILÖMÄÄRÄN JA MENUN VAHVISTUS
Henkilömäärä ja yhtenäinen menuvalinta tulee ilmoittaa kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. Samalla tulee ilmoittaa ennakkoon valitut juomat sekä mahdolliset erityisruokavaliot. Ruokatarjoilujen osalta tilaisuus laskutetaan vahvistetun henkilömäärän mukaisesti. Mikäli henkilömäärä nousee viimeisen vahvistuksen jälkeen, laskutus tapahtuu toteutuneiden määrien mukaisesti. Tilavaraus on voimassa tilaajan varausvaiheessa ilmoittamalle henkilömäärälle ja aikavälille, joka varauksessa on sovittu. Jos varaaja haluaa tilan käyttöönsä ennen sovittua aikaa, tulee siitä sopia etukäteen. Mikäli osallistujamäärä olennaisesti muuttuu, Ravintola Haltialla on oikeus osoittaa toinen tila varaajalle. Henkilömäärän pienentyminen saattaa vaikuttaa tilaisuuden järjestelyihin ja yksikköhintoihin.

OHEISPALVELUT
Mikäli tilaisuuteen on tilattu Ravintoa Haltian kautta erillistä ohjelmaa, tekniikkaa, kalustusta, somistusta tai muita vastaavia lisäpalveluita, näiden osalta noudatamme kyseisen palveluntarjoajan omia peruutusehtoja.

TILAISUUDEN PERUUNTUESSA
Peruutuksesta tulee ilmoittaa aina kirjallisesti osoitteeseen myynti@ravintolahaltia.fi. Mahdollista varausvahvistusmaksua ei palauteta (yksityistilaisuudet).
Mikäli tilaisuus peruuntuu:
– 30 vrk – 15 vrk ennen tilaisuutta, veloitamme varausvahvistuslaskun lisäksi 35% tilaisuuden kokonaisarvosta
– 14 vrk – 7 vrk ennen tilaisuutta, veloitamme varausvahvistuslaskun lisäksi 70% tilaisuuden kokonaisarvosta
– alle 7 vrk ennen tilaisuutta, tilaisuus veloitetaan täydestä arvostaan

TILAAJAN VASTUU
Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita tilaajan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai vieraat aiheuttavat kiinteistölle, ravintolalle ja Suomen Luontokeskus Haltialle tai niiden omaisuudelle. Tilaaja vastaa Suomen Luontokeskus Haltiaan ja Ravintola Haltiaan tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa.

YLEISTÄ
Oy Shaba Ab:llä on yksinoikeus harjoittaa ravintolatoimintaa Suomen Luontokeskus Haltian tiloissa. Asiakkaalla ei ole oikeutta tuoda edellä mainittuihin tiloihin omia ruoka- tai juomatuotteita.
Laskutusehtona 10 pv netto, viivästyskorko 8%. Laskutuslisä peritään riippumatta laskun lähetystavasta. Lasku on mahdollista maksaa myös suoraan ravintolaan. Valittu maksutapa ja mahdolliset viitetiedot tulee ilmoittaa ennakkoon. Pidätämme oikeuden maksutavan muutokseen, mikäli asiakkaan luottotiedoissa tapahtuu olennainen muutos.
Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita, sitoutuu tilaaja vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista.

Tarjousta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman Ravintola Haltian / Oy Shaba Ab:n hyväksyntää.
Henkilömäärän muutos saattaa vaikuttaa yksittäisten artikkeleiden yksikköhintoihin. Siivouskulut sisältyvät tilavuokraan, mutta eivät sisällä mahdollisia suuritöisiä, ylimääräiseksi katsottavia siivoustehtäviä vaan nämä arvioidaan ja laskutetaan erikseen.

Ravintola Haltia / Oy Shaba Ab vastaa omista tarjoamistaan tuotteista ja palveluista vahvistetun tarjouksen mukaisesti. Tilaaja vastaa mahdollisten itse hankkimiensa alihankkijoiden toiminnasta ja mahdollisista vahingoista. Mahdolliset riita-asiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

LUOTTOKELPOISUUS
Tarkistamme kaikkien asiakkaidemme luottokelpoisuuden ennakkoon. Mikäli tilaajalla on maksuhäiriöitä, laskutamme mahdollisen varausvahvistuslaskun lisäksi 30 päivää ennen tilaisuutta 90% tilaisuuden arvioidusta kokonaisarvosta ja loput tilaisuuden jälkeen, toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

FORCE MAJEURE
Jos tilaisuus tai osa siitä peruuntuu siitä syystä, että palveluntarjoajaa tai tilaajaa kohtaa sellainen ylivoimainen este, johon osapuolet eivät voi vaikuttaa, osapuolilla ei ole velvollisuutta korvata toisilleen tilaisuuden tai sen osan peruuntumisesta mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa, mikäli osapuoli on ilmoittanut ylivoimaisesta esteestä toiselle osapuolelle välittömästi tiedon saatuaan.